3-daagse Masterclass Gerodontologie (VOL)

10 mei 2023

Masterclass Gerodontologie - 10, 11 & 12 mei 2023 (VOL)

Binnen de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats. Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen en deze ouderen worden steeds ouder, veelal met een eigen dentitie. In het belang van ouderen zelf maar ook om de zorg in zorginstellingen beheersbaar te houden is het overheidsbeleid er op gericht om zorgafhankelijke kwetsbare oudere zo lang als mogelijk thuis te blijven verzorgen, daarbij ondersteund door (semi-) professionele hulp, familie en mantelzorgers. Ook mondzorg voor deze groep valt daarmee onder de eerste lijn. Om zorg te kunnen verlenen aan kwetsbare ouderen is kennis nodig die vakverbreding vraagt. Kennis over ouderdomsziekten, hoe om te gaan met dementie, polyfarmacie etc. De Masterclass Gerodontologie is daarom ontworpen en heeft tot doel ervaren tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici die mondzorg verlenen aan kwetsbare ouderen dan wel interesse hebben om deze zorg in de nabije toekomst te verlenen meer kennis te geven over de geriatrie.  

In de drie daagse Masterclass Gerodontologie zal op diverse thema’s die gerelateerd zijn aan de gerodontologie worden ingegaan. Aan bod komen niet alleen diagnostiek en behandeling van veel voorkomende problemen in de mond van (kwetsbare) ouderen, maar vooral ook veel vakoverstijgende zaken zoals neurodegeneratieve aandoeningen (dementie, parkinson, CVA), ethische dilemma's, wet en regelgeving, medicatie, samenwerken in de zorg, het werk van geriatrische artsen, sedatie, richtlijnen en veel andere zaken. 

De onderwerpen van de Masterclass zijn zeer gevarieerd en zijn steeds gekoppeld aan de mondzorg voor kwetsbare ouderen. Naast inhoudelijke verdieping zal ook steeds de koppeling worden gemaakt met praktische zorg en behandeling, zowel in de algemene praktijk als in het verpleeghuis, van deze groep patiënten. Dit is bewust gekozen, omdat in de gerodontologie samenwerking met andere disciplines noodzakelijk is. We zijn de diverse inhoudsdeskundigen die met groot enthousiasme voordrachten verzorgen voor deze Masterclass veel dank verschuldigd. Dankzij hun inbreng kunnen we u dit inhoudelijk gevarieerde programma aanbieden.

Klik hier voor inschrijving & meer informatie. 

Wanneer: 10, 11 & 12 mei 2023
Tijd: 09:00u - 17:00u
Locatie: UMCG Groningen
Doelgroep: tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici
Deelname: €1695,-
Accreditatie: 21 KRT/KRM