28 september 2018

BNS Cobijt: 'Value based health care'

Niet iedereen is lid van Cobijt - er is ook geen collectief lidmaatschap zoals sommigen denken- maar toch willen wij als NVGd de Cobijt-nascholingsdagen aanraden! Het betreft een tweedaagse nascholing op vrijdag en zaterdag 28/29 september.

Value Based (Oral) Health Care betekent ‘waarde-gedreven mondzorg’. Waarde-gedreven mondzorg koppelt keuzes in zorgorganisatie of klinisch handelen aan verbetering in mondgezondheid, en tegen welke prijs. Het perspectief van de patiënt weegt daarin zwaar. Daarvoor moeten behandeluitkomsten die relevant zijn voor een patiënt, zoals zorguitkomsten en patiëntervaringen worden gedefinieerd en structureel gemonitord. Hoe doe je dat? In deze cursus wordt ingegaan op de achtergronden van waarde-gedreven zorg, hoe de zorgverzekeraar daar naar kijkt, wat er in de tandheelkunde nu precies te meten valt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geïllustreerd hoe je patiëntervaringen in de praktijk kunt meten en positief kunt beïnvloeden. Meer informatie in de flyer: BNS Cobijt.