BT Academy cursus 'Mondzorg voor de geriatrische patiënt'

13 februari 2020

Zowel het aantal als het aandeel ouderen in de Nederlandse samenleving zal de komende decennia stijgen en dit zal gevolgen hebben voor de gezondheidszorg, waaronder ook de tandheelkundige zorg. Bij ouderen wordt een verandering gezien in de presentatie van aandoeningen waarmee rekening moet worden gehouden bij de specifieke keuzes die moeten worden gemaakt in diagnostiek en de eventueel daarop volgende behandeling. Tevens is het van belang om enige kennis te hebben van de farmacotherapie bij de behandeling van (kwetsbare) ouderen.

U wordt wegwijs gemaakt in de mondzorgverlening aan kwetsbare ouderen. Hoe kunt u de mondzorg voor deze ouderen het best organiseren? Welke orale implicaties hebben ouderdomsspecifieke ziekten? Welke informatie verzamelt u en welke afwegingen maakt u bij het opstellen van een mondzorgplan? Deze cursusdag uit de differentiatieopleiding tot tandarts‐geriatrie zal een tipje van de sluier oplichten van het fascinerende vakgebied van de gerodontologie en vormt een mooie inleiding voor hen die zich in dit vak willen verdiepen.

Datum: donderdag 13 februari 2020
Tijd: 09:00u - 16:30 uur
Locatie: ACTA, Amsterdam
Deelname: €395,-
Doelgroep: iedereen die werkzaam is in de mondzorg voor geriatrische patiënten.
 
U kunt zich opgeven via de website www.bt-academy.nl of via deze e-mail.