BT Academy cursus 'Raakvlakken reumatologie en tandheelkunde'

22 januari 2020

Reumatologie is een breed vakgebied.  Reumatische aandoeningen komen voor bij mensen van jong tot oud en allerhande achtergronden. Bij deze masterclass zal  de nadruk liggen op reumatische aandoeningen waarbij inflammatie een rol speelt.  Besproken zullen worden SLE, systemische sclerose, syndroom van Sjögren en ziekte van Behçet. 

In de reumatologie wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van diverse soorten medicatie waarbij specifiek zal worden ingegaan op werking als ook bijwerkingen  van DMARD’s (disease modifying anti-rheumatic agents)  en biologicals. Tijdens deze combi masterclass voor zowel Tandarts Geriatrie als Tandarts Gehandicaptenzorg zal inzichtelijk worden dat er diverse raakvlakken zijn ten aanzien van reumatologie en tandheelkunde. Hierbij kan worden gedacht aan optreden van tandheelkundige problematiek bij danwel door een reumatische aandoening of tandheelkundige problematiek als luxerende factor van reumatische problematiek of beleid  tandheelkundige interventies bij gebruik reumamedicatie. 

Datum: woensdag 22 januari 2020
Tijd: 15:00u - 19:30 uur
Locatie: NBC Blokhoeve 1, Nieuwegein
Deelname: €295,-

Doelgroep: iedereen die werkzaam is in de mondzorg voor geriatrische patiënten.

U kunt zich opgeven via de website www.bt-academy.nl of via deze e-mail.