28 mei 2019

BT Academy: 'Gerodent'

Als tandarts gespecialiseerd in ouderenzorg komen we vaak in contact met bewoners van verpleeghuizen. Meestal worden we geconfronteerd met een zeer slechte mondgezondheid van de bewoners en stellen we vast dat we soms dweilen met de kraan open. Het verbeteren van de mondgezondheid bij ouderen vergt namelijk meer dan het behandelen van pathologie. Men dient een goed inzicht te hebben in het complexe samenspel van determinanten die de mondgezondheid mee bepalen en het vereist complexe interventies om tot een duurzaam resultaat te komen. Gerodent is één van de weinige complexe interventies waarvan de effecten op lange termijn bestudeerd zijn. Deze masterclass geeft ons meer inzicht over hoe men mondzorg binnen een verpleeghuis kan organiseren en verbeteren op basis van het model van Gerodent en wat de te verwachten resultaten zijn. 

Op dinsdag 28 mei 2019 vindt van 15.00u -19.00u de masterclass “Gerodent” plaats. Op deze lesdag geeft Barbara Janssens ons meer inzicht over hoe men mondzorg binnen een verpleeghuis kan organiseren en verbeteren op basis van het model van Gerodent en wat de te verwachten resultaten zijn.

Dr. Barbara Janssens (1982) is verantwoordelijk voor het onderwijs en het onderzoek binnen het vakgebied gerodontologie aan de UGent (België). Ze werkt ook als tandarts binnen Gerodent, een project van het Universitair ziekenhuis Gent waar ze is gepromoveerd in 2017.

U kunt zich opgeven voor de masterclass via de website of via de mail met daarin vermeld uw naam, adres, functie, KRMT/KRT-nummer. 

Belangstellende tandarts/arts/psycholoog                           € 295,- 
Belangstellende mondhygiënist/tandprotheticus               € 195,- 
Belangstellenden assistent/student                                        € 85,-
Praktijkbegeleider                                                                         € 145,-