10 april 2019

BT-Academy: 'Pijn'

Op woensdag 10 april 2019 vindt van 15.00 – 19.30 uur de (afstudeer)masterclass ‘Pijn’ plaats. De neurobiologische achtergrond van pijn, het verschil tussen acuut en chronisch, behandelstrategieën en de psychologische achtergrond bij pijn worden besproken. Tijdens deze masterclass verzorgen Bram Valkenburg (anesthesioloog i.o. bij het Erasmus MC in Rotterdam) en René Oosterwijk (revalidatiearts bij de Noordwest Ziekenhuisgroep, met als aandachtsgebied pijnrevalidatie, psychosomatische aandoeningen en kinderrevalidatie) samen het programma. De middag start met een lezing van René Oosterwijk en na de pauze volgt een lezing van Bram Valkenburg. De exacte inhoud van het programma zal begin volgende week bekend gemaakt worden.
 
Wellicht komen we in deze masterclass tot nieuwe inzichten op het gebied van Pijn en gehandicaptenzorg. De sprekers kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst!
 
U kunt zich opgeven voor de masterclass via www.bt-academy.nl of via een e-mail naar Ilse.van.druten@bt-academy.nl, met daarin vermeld uw naam, adres, functie, KRM/KRT-nummer en e-mailadres. 
 
Kosten:
Belangstellende tandarts/arts/psycholoog   € 295,-  
Belangstellende mondhygiënist/tandprotheticus  € 195,-  
Belangstellende assistent/student   € 85,- 
 
De namen van de deelnemende tandartsen en mondhygiënisten aan deze module worden na afloop, ter registratie in het kwaliteitsregister (KWIS), aan het KRT en KRM doorgegeven. 
 
Ik hoop u op 10 april te mogen begroeten! 
 
Namens Hellen Blom-Reukers, Voorzitter onderwijscommissie TG