30 januari 2019

BT-Academy: 'Prothetische tandheelkunde bij kwetsbare ouderen’

Op woensdag 30 januari vindt de cursus ‘Prothetische tandheelkunde bij kwetsbare ouderen’ plaats in ACTA te Amsterdam (10.00-17.00 uur). Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. Het ochtendgedeelte wordt verzorgd door Jan Oudt met een lezing over ‘Ambulante mondzorg’. In de middag vertelt Ad van Andel u alle ’ins en outs' van de uitneembare prothetiek bij kwetsbare ouderen. Geert Klomp geeft 's middags een voordracht met de titel  ‘Prothetiek vanuit de basis’. Inhoud zie beneden.
De prijs van deze cursus bedraagt:
Tandartsen/artsen/tandprothetici € 395,-
Mondhygiënisten   € 350,-
Assistenten               € 150,-

U kunt zich opgeven via www.bt/academy.nl of via een e-mail naar ilse.van.druten@bt-academy.nl.  Vermeld s.v.p. uw naam, adres, functie, KRM/KRT-nummer en e-mailadres. 

Cursusomschrijving
Jan Oudt
: In de komende jaren zal er een grotere behoefde zijn aan mondzorg aan huis en in zorginstellingen. De mondzorgverlener gaat meer ondergronds. Waar thans de hulpvraag zich concentreert in zorginstellingen, zal dat op meerdere locaties zijn. Ambulante zorg vraagt om een andere kijk op en aanpak van de mondzorg. In deze lezing komen tien jaar specifieke ervaring als tandprotheticus aan de orde. Ambulante mondzorg vraagt om improvisatie, maar wel met als doel de best mogelijke zorg. Een andere aanpas is nodig gezien:
• het werken in kleine ruimtes van wisselende locaties;
• de onzekerheid, waar doe je goed aan gezien de omstandigheden;
• de afweging van materiaalkeuze;
• de behandelstand;
• kleine reparaties of rebasing vaak succesvoller zijn dan vervangen van een prothetische voorziening;
• de alternatieve behandelmethoden, zoals de huidige prothese overzetten.

Conclusie: de lezing geeft zicht op een stuk mondzorg, dat van de reguliere mondzorg afwijkt. De behandeling is nimmer stereotype, maar dat vormt juist de uitdaging.  

Ad van Andel: steeds meer ouderen zijn tot aan het einde van hun leven in bezit van eigen gebitselementen. Veelal gaat het om een gemutileerd gebit al of niet voorzien van uitneembare prothetische voorzieningen. Bij toenemende kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid neemt de frequentie van het tandartsbezoek en de kwaliteit van de verzorging van de mond  vaak af, waardoor er dikwijls prothetische problematiek komt. In het mondzorgplan voor die patiënten is het belangrijk een risicoprofiel te beschrijven dat gebaseerd is op de mond- en gebitssituatie, in combinatie met somatische, cognitieve en psychosociale aspecten. In dat kader zullen aan de hand van casuïstiek de volgende onderwerpen aan de orde komen:
• prothetiek bij mondfunctieproblematiek;
• mondhygiënische aspecten van prothetische voorzieningen;
• betand tegenover onbetand, extractiestrategie en occlusale eenheden;
• enige directe methodes voor prothetische aanpassingen.
De casus zullen gepresenteerd worden volgens een indeling van uitneembare prothetische voorzieningen op basis van het begrip steun. De opzet is om er interactief mee bezig te zijn.

Geert Klomp: tegenwoordig wordt de prothetiek vaak in een adem genoemd met implantologie. Hierdoor wordt de basis, namelijk goede prothetiek, niet altijd als uitganssituatie nagestreefd. Dit gaat ten koste van het uiteindelijke resultaat, en van het functionele herstel!
Bij de ouder wordende patiënt is het een uitdaging om op een zo eenvoudig mogelijke doelmatige manier een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Een goede (verlengde) diagnostiek, en indicatiestelling is hierbij altijd de basis van waar uit behandeling plaats kan vinden. Soms bestaat deze uit een rebasing, of het “kopiëren” van de bestaande prothetiek. Soms is behandeling complex en technisch een uitdaging, of is het karakter van een patiënt meer uitdagend als de prothetiek.  Implantologie kan hierbij als aanvullende behandeling en therapie toegepast worden, maar kan nooit de doelstelling op zich zijn. Tevens is het van belang om de implantologie patiënt te zien als een betande patiënt met de daarbij behorende begeleiding en ondersteuning. Regelmatige controles van de prothetiek de implantaten en de mondgezondheid horen hierbij. 

Curriculum Vitae
J.M. (Jan) Oudt  tandtechnicus/ tandprotheticus van het eerste uur, hij heeft zijn opleiding gevolgd in de jaren zeventig en tachtig toen hij werkzaam was op het tandtechnisch laboratorium van de tandheelkundige faculteit van de toenmalige Vrije Universiteit, het tegenwoordige ACTA . Van 1991 tot 2001 als docent verbonden aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek (I.V.T.). Daarnaast heeft hij de "Optiform-kies" mede ontwikkeld.
Zijn kennis en gedrevenheid, verworven uit meer dan 40 jaar ervaring in de tandtechniek, maakt hem bij uitstek tot een deskundige in de driehoek tandarts- tandprotheticus- patiënt. 

Drs. A.G. van Andel (Ad), tandarts is in 1972 afgestudeerd in Utrecht. Hij heeft daar tot 2000 een eigen praktijk gehad, in combinatie met een onderwijsfunctie bij de vakgroep orthodontie, tot aan de opheffing van de Utrechtse subfaculteit in 1986. Hij gaf onderwijs in mondgedrag en gebitsontwikkeling. Van 2000 tot 2013 is hij bij Acta docent partiële prothetiek geweest en tevens behandelaar in de stafkliniek.
Van 2000 tot 2016 is hij verpleeghuistandarts in de regio Amsterdam-Oost en Diemen (zorgcentrum  Berkenstede) geweest. Hij heeft les gegeven in de gerodontologie aan de studenten van Acta, en de opleiding mondzorgkunde van de Hogeschool InHolland.
Vanaf 2013 is Ad als docent partiële prothetiek en gerodontologie verbonden aan de opleiding tandprothetiek van de Hogeschool Utrecht.
Ad is oud-voorzitter en erelid van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd).

Drs G.H. Klomp (Geert), tandarts-Implantoloog. In 1993 behaalde Geert zijn vakdiploma tandtechniek in Nieuwegein. Hij werd eigenaar van een tandtechnisch laboratorium en rondde in 2000 de studie tandheelkunde (Radboud Universiteit, Nijmegen) af. Sinds 2002 is hij werkzaam als 'tandarts bijzondere tandheelkunde', met implantologie als specialisatie.
Sinds september 2013 is Geert werkzaam binnen de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen, specialiteit implantologie prothetiek. Tevens is hij werkzaam op de afdeling kaakchirurgie en het centrum bijzondere tandheelkunde van het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. Geert is erkend implantoloog bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie.