Cursus - Ethiek in de ouderenzorg

29 juni 2022

Cursus BT-academy - woensdag 29 juni 2022

Op woensdag 29 juni vindt de cursus ‘Ethiek in de ouderenzorg’ plaats. Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie (module 8.1) en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. 

Mariëlle Diepeveen, arts en docent medische ethiek, en Dr. Gert-Jan van der Putten, Specialist Ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, maken u wegwijs in de Medische Ethiek, in het bijzonder in relatie tot de ouderenzorg. Onlangs kwamen wij met de cursisten tot de conclusie dat wij in de zorg voor ouderen menigmaal met ethische vraagstukken geconfronteerd worden. Voor velen is ethiek echter een vaag begrip. Het is soms lastig aan te geven wat de ethische aspecten zijn van een vraagstuk. Ook is niet duidelijk wat een ethische beschouwing oplevert. Soms maakt ethiek problemen nog ingewikkelder dan ze tevoren waren. Tegelijkertijd hebben nogal wat mensen de indruk dat ethische beschouwingen niet meer zijn dan persoonlijke standpunten. Maar wie zijn wij om die standpunten te beoordelen, laat staan te veroordelen? Deze cursusdag biedt u handvatten en ervaring om hiermee om te gaan.

Klik hier voor inschrijving & meer informatie. 

Datum: 29 juni 2022
Tijd: 09.00-16.00u
Doelgroep: tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en assistenten

Deelname:

Tandarts/Arts/Psycholoog € 500,‐
Mondhygiënist/Tandprotheticus    € 395,‐
Assistent/Student € 250,‐

 

 
 
 
Locatie: ACTA gebouw, Amsterdam

De namen van de deelnemende tandartsen en mondhygiënisten aan deze module worden na afloop, ter registratie in het kwaliteitsregister (KWIS), aan het KRT/KRM/MZR doorgegeven.