Cursus KIMO Richtlijn 'Wortelcariës bij kwetsbare ouderen'

10 juni 2020

In deze cursus van de NWVT wordt de in december 2019 verschenen klinische praktijkrichtlijn ‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’ toegelicht. Zowel de theoretische onderbouwing als de klinische toepassing van deze richtlijn komen aan bod. 

Door verbeterde preventieve maatregelen behouden steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd (een deel van) hun gebitselementen. Echter, enerzijds doordat de tandwortels blootliggen, anderzijds doordat op die leeftijd ook comorbiditeiten en polyfarmacie ontstaan, komt wortelcariës bij (kwetsbare) ouderen steeds vaker voor. Een vroege signalering is van belang om initiële wortellaesies op te sporen. Door op de hoogte te zijn van de risicofactoren kan in combinatie met een juiste inschatting van de laesie(in)activiteit een preventief behandelplan worden opgesteld. Tevens geeft de klinische praktijkrichtlijn handvatten om wel of niet tot restauratie over te gaan. Over het algemeen is het advies restauratieve behandeling zo lang mogelijk uit te stellen.

Datum: woensdag 10 juni 2020
Tijd: 19:30u - 21:45 uur
Locatie: Van der Valk, Breukelen
Deelname: €195,-
Sprekers: Dr. Claar van der Maarel-Wierink, tandarts-geriatrie & Dr. Guus van Strijp, carioloog
 
Kijk voor meer info en aanmelding op deze website.