Cursus - Slikproblemen, ondervoeding en mondgezondheid

6 oktober 2023

Cursus HAN - Post HBO

Veel kwetsbare ouderen ervaren problemen met kauwen en slikken, voedingsinname en mondgezondheid- en verzorging. Hierdoor kunnen dysfagie (slikproblemen) en ondervoeding ontstaan, maar ook complicaties zoals een longontsteking of spierzwakte. Om deze complicaties te voorkomen moeten problemen in orale functionaliteit (bijten, kauwen, spreken), slikproces en voedingsstatus tijdig herkend worden.

Een logopedist, diëtist, mondhygiënist en verpleegkundige zouden problemen in orale functionaliteit kunnen signaleren. Zij kunnen ook een rol spelen in het signaleren van achteruitgang van het algehele functioneren, toename van kwetsbaarheid en veranderingen in het slikproces, eetpatroon of voedselinname bij de oudere patiënt. Het tijdig signaleren van problemen draagt bij aan preventie en betere zorg en vraagt om een gestructureerde en interprofessionele afstemming.

Tijdens deze interprofessionele cursusdag wordt de interactie tussen mondgezondheid -en verzorging, orale functionaliteit, slikproblemen en voedingsstatus bij kwetsbare ouderen besproken. Aan de hand van interprofessionele casuïstiek en korte workshops wordt duidelijk hoe mondhygiënisten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen interprofessioneel kunnen samenwerken in de behandeling van kwetsbare ouderen. 

Klik hier voor inschrijving & meer informatie. 

Datum: vrijdag 6 oktober 2023
Tijd: 10:00u - 16:00u
Waar: HAN, Kapittelweg 33, Nijmegen
Doelgroep: mondhygiënisten en tandartsen
Deelname: €295,-