Doorlopend gratis webinar - Ondervoeding bij kwetsbare ouderen

31 december 2023

Gratis webinar Tandarts.education - direct beschikbaar

Helaas zien we bij ouderen, als hun kwetsbaarheid toeneemt, een dramatische verslechtering van de mondgezondheid. Deze kwetsbare ouderen zijn uit beeld geraakt bij de reguliere tandartsen. 

In Noord-Brabant en Limburg zijn tandartsen-geriatrie Nicole Teeuwisse en Peter de Goede er in geslaagd een groot multidisciplinair netwerk op te bouwen rondom kwetsbare ouderen in een thuissituatie.

Peter de Goede: “ Helaas zien wij dat er ondervoeding bestaat in Nederland bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Bijna 30% van de patiënten in de thuiszorg is ondervoed. Het leidt aantoonbaar tot langzamer herstel en complicaties bij ziekte en operaties.

Bij opname in het verpleeghuis blijkt ruim 80% van de cliënten mondproblemen te hebben. Aan zowel ondervoeding als mondproblemen ligt een slecht gebit ter grondslag. Het is duidelijk dat iemand zonder voldoende kauwfunctie niet goed kan eten. Ook het plezier in eten verdwijnt met een slechte of pijnlijke dentitie. Dit wordt versterkt wanneer iemand een verzwakte gezondheid heeft.”

Op het moment dat er vragen zijn over de relatie tussen voeding en het gebit wordt de hulp van Teeuwisse en de Goede ingeroepen door de diëtisten. De diëtiste en de tandarts-geriatrie stellen tijdens het gezamenlijk consult een behandelplan op. Heeft de oudere geen reguliere tandarts, dan wordt deze gezocht.

Het belang van een dergelijk netwerk wordt onderschreven door het Ministerie van VWS dat een subsidie ter beschikking stelde voor het uitbreiden van het netwerk via scholing, lezingen en onderzoek. Ook deze webinar betreffende ondervoeding bij kwetsbare ouderen is hier een onderdeel van.

Klik hier voor aanmelding & meer informatie. 

Wanneer: per direct beschikbaar
Deelname: gratis 
Doelgroep: tandartsen
Accreditatie: 1 KRT