1 oktober 2019

HU: Kickoff-bijeenkomst Mondgezondheid en voeding

Veel thuiswonende ouderen ervaren problemen met mondgezondheid en voedingsinname. Er is samenhang tussen beide problemen. Tijdige signalering en aanpak van problemen ten aanzien van voeding en/of mondgezondheid dragen bij aan betere kwaliteit van leven van ouderen en aan betere zorg. Mondhygiënisten en diëtisten zijn zich bewust van de samenhang tussen voeding en mondgezondheid, maar herkennen nog onvoldoende wanneer doorverwijzing naar de andere discipline wenselijk is en welke informatie deze discipline dan nodig heeft.
Hiervoor is het belangrijk om te weten welke risicofactoren er zijn tussen mondgezondheid en voeding. Aan de hand van deze risicofactoren kan er bepaald worden op welke manier diëtisten en mondhygiënisten risico’s en problemen kunnen signaleren bij ouderen en op welke manier er samengewerkt kan worden. De ambitie is om kwaliteit van zorg voor thuiswonende ouderen op het raakvlak voeding en mondgezondheid te optimaliseren.
De komende 2 jaar wordt door middel van verschillende deelonderzoeken op deze vragen een antwoord gegeven. Hierin werken onderzoekers van het Lectoraat Voeding en Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Lectoraat Innovaties in de preventieve zorg van de Hogeschool Utrecht (HU) en de Opleiding Mondzorgkunde van beide hogescholen samen.

Op dinsdag 1 oktober van 14.00-16.00uur wordt er een kickoff-bijeenkomst georganiseerd voor alle partners. Tijdens deze middag krijg je o.a. meer informatie over het project en het tijdspad. De bijeenkomst zal plaatsvinden op de Hogeschool Utrecht in Utrecht op de Uithof. Nadere informatie over de locatie volgt na aanmelding. Meld je vóór 1 juli 2019 aan voor deze kickoff-bijeenkomst via Elke Naumann via e.naumann@han.nl

Mocht je na deze mail nog vragen hebben, dan kun je die mailen naar Vanessa Hollaar (projectonderzoeker HAN): vanessa.hollaar@radboudumc.nl