Najaars congres VBTGG en NVGd (vooraankondiging)

29 november 2019

DE NVGd en VBTGG zijn voornemens samen een congres te organiseren op 29 november, met als thema: "HET IS CRISIS". De volgende thema's zullen aan bod komen;

- delier
- psychose
- narcosebehandelingen
- dementie
-deascaleren

 

Nadere informatie volgt, 'save-the-date' !