Online cursus - Mondzorg voor de geriatrische patiënt (deel 2)

31 augustus 2021

Online cursus BT-academy - dinsdag 8 juni & dinsdag 31 augustus 2021

Inleiding in de geriatrie
Zowel het aantal als het aandeel ouderen in de Nederlandse samenleving zal de komende decennia stijgen en dit zal gevolgen hebben voor de gezondheidszorg, waaronder ook de tandheelkundige zorg. Bij ouderen wordt een verandering gezien in de presentatie van aandoeningen waarmee rekening moet worden gehouden bij de specifieke keuzes die moeten worden gemaakt in diagnostiek en de eventueel daarop volgende behandeling. Tevens is het van belang om enige kennis te hebben van de farmacotherapie bij de behandeling van (kwetsbare) ouderen.

Mondzorg voor de kwetsbare oudere patiënt

U wordt wegwijs gemaakt in de mondzorgverlening aan kwetsbare ouderen. Hoe kunt u de mondzorg voor deze ouderen het best organiseren? Welke orale implicaties hebben ouderdomsspecifieke ziekten? Welke informatie verzamelt u en welke afwegingen maakt u bij het opstellen van een mondzorgplan? Deze cursus uit de differentiatieopleiding tot tandarts‐geriatrie zal een tipje van de sluier oplichten van het fascinerende vakgebied van de gerodontologie en vormt een mooie inleiding voor hen die zich in dit vak willen verdiepen.

Online cursus

De online cursus ‘Mondzorg voor de geriatrische patiënt’ wordt verdeeld over 2 avonden, te weten dinsdag 8 juni van 19:30-21:30 uur en dinsdag 31 augustus van 19:30-21:30 uur. Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde.
 
Op 8 juni geeft Hanna Willems (klinisch geriater en internist) u een inleiding in de geriatrie. Na afloop krijgt u materiaal voor verdere verdieping aangereikt. Op 31 augustus neemt Claar Wierink u mee in de afwegingen bij het opstellen van een mondzorgplan voor kwetsbare ouderen, rekening houdend met de aspecten die in de lezing van Hanna aan de orde zijn gekomen.

Klik hier voor inschrijving & meer informatie. 

Datum: 8 juni & 31 augustus 2021
Tijd: 19:30u - 21:30u
Deelname tandartsen/artsen/tandprothetici: €295,-
Deelname mondhygiënisten: €185,-
Deelname assistenten: €100,-