Prothetische tandheelkunde bij kwetsbare ouderen

11 december 2020

Op vrijdag 11 december vindt van 10.00 - 17.00 uur de fysieke cursus Prothetische tandheelkunde bij kwetsbare ouderen plaats.

Tandprothetische zorg
In de komende jaren zal er een grotere behoefde zijn aan mondzorg aan huis en in zorginstellingen. De mondzorgverlener gaat meer ondergronds. Waar thans de hulpvraag zich concentreert in zorginstellingen, zal dat op meerdere locaties zijn.
Ambulante zorg vraagt om een andere kijk op en aanpak van de mondzorg. In deze lezing komen tien jaar specifieke ervaring als tandprotheticus aan de orde.

Ambulante mondzorg vraagt om improvisatie, maar wel met als doel de best mogelijke zorg. Een andere aanpas is nodig gezien:
• het werken in kleine ruimtes van wisselende locaties
• de onzekerheid, waar doe je goed aan gezien de omstandigheden?
• de afweging van materiaalkeuze
• de behandelstand
• kleine reparaties of rebasing vaak succesvoller zijn dan vervangen van een prothetische voorziening
• de alternatieve behandelmethoden, zoals de huidige prothese overzetten

Conclusie: de lezing geeft zicht op een stuk mondzorg, dat van de reguliere mondzorg afwijkt. De behandeling is nimmer stereotiep, maar dat is de uitdaging.  

Ins en Outs van uitneembare prothetiek bij kwetsbare ouderen
Steeds meer ouderen zijn tot aan het einde van hun leven in bezit van eigen gebitselementen. Veelal gaat het om een gemutileerd gebit al of niet voorzien van uitneembare prothetische voorzieningen.
Bij toenemende kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid neemt de frequentie van het tandartsbezoek en de kwaliteit van de verzorging van de mond vaak af, waardoor er dikwijls prothetische problematiek komt. In het mondzorgplan voor die patiënten is het belangrijk een risicoprofiel te beschrijven dat gebaseerd is op de mond- en gebitssituatie, in combinatie met somatische, cognitieve en psychosociale aspecten.

In dat kader zullen aan de hand van casuïstiek de volgende onderwerpen aan de orde komen:
• prothetiek bij mondfunctieproblematiek 
• mondhygiënische aspecten van prothetische voorzieningen
• betand tegenover onbetand, extractiestrategie en occlusale eenheden
• enige directe methodes voor prothetische aanpassingen.
De casussen zullen gepresenteerd worden volgens een indeling van uitneembare prothetische voorzieningen op basis van het begrip steun. De opzet is om er interactief mee bezig te zijn.

Prothetiek vanuit de basis
Tegenwoordig wordt de prothetiek vaak in een adem genoemd met implantologie. Hierdoor wordt de basis, namelijk goede prothetiek, niet altijd als uitganssituatie nagestreefd. Dit gaat ten koste van het uiteindelijke resultaat, en van het functionele herstel!
Bij de ouder wordende patiënt is het een uitdaging om op een zo eenvoudig mogelijke doelmatige manier een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Een goede (verlengde) diagnostiek, en indicatiestelling is hierbij altijd de basis van waar uit behandeling plaats kan vinden. Soms bestaat deze uit een rebasing, of het “kopiëren” van de bestaande prothetiek. Soms is behandeling complex en technisch een uitdaging, of is het karakter van een patiënt meer uitdagend als de prothetiek. Implantologie kan hierbij als aanvullende behandeling en therapie toegepast worden, maar kan nooit de doelstelling op zich zijn. Tevens is het van belang om de implantologie patiënt te zien als een betande patiënt met de daarbij behorende begeleiding en ondersteuning. Regelmatige controles van de prothetiek de implantaten en de mondgezondheid horen hierbij.

Datum: vrijdag 11 december 2020
Kosten tandartsen/tandprothetici: €445,-
Kosten mondhygiënisten: €395,-
Kosten assistenten: €195,-
Tijd: 10:00u - 17:00u
Locatie: Trainingslocatie BCN Hoogoorddreef 5 te Amsterdam (Zuid-Oost).
 
Klik hier voor inschrijving en meer informatie.