Symposium emeritaat prof. dr. L. De Visschere

23 november 2018

Deze plechtigheid wordt gehouden in de Aula van de Universiteit Gent. Het wetenschappelijk programma tussen 9.00 en 17.30 uur met aansluitend een receptie tot 19.00 uur. 

Sprekers die een bijdrage leveren zijn:

Dr. Martijn Lambert, Dr. Veronique Christiaens en Dr. Barbara Janssens over de toekomst van de projecten die professor De Visschere heeft geïnitieerd in Gent. 

Dr. George Tsakos (UCL, UK) geeft een voordracht over de gerodontologie vanuit het public health perspectief.

Dr. Claar Wierink, Drs. Nelleke Bots-van 't Spijker, Dr. Wim Kluter en Dr. Dominique Niesten schetsen het landschap vanuit de BENECOMO-onderzoeksgroep.

Prof. Joke Duyck (KU Leuven) zal een bijdrage leveren rond het Vlaams Kenniscentrum Mondzorg.

Prof. Jos Schols (Maastricht University) levert zijn bijdrage vanuit het gezichtspunt van de specialist ouderenzorg. 

Prof. Piet Hoebeke spreekt vanuit zijn hoedanigheid als decaan UZGent.

Het programma is uitgewerkt in de bijlage: uitnodiging.  Inschrijven kan via deze link bij UGent.