Symposium Multidisciplinaire Samenwerking - Mondzorg voor Ouderen

14 november 2019

Kwetsbare ouderen verdienen als cliënt van ons zorgsysteem optimale aandacht. Een belangrijk onderdeel van deze aandacht is goede passende mondzorg. Uit onderzoek van de laatste jaren blijkt dat hier nog een belangrijke stap in te maken is. Zowel in de thuiszorg als in de zorginstellingen valt nog veel winst te behalen. Zo zien we dat meer dan 80% van de cliënten goede mondzorg in de thuiszorgsituatie mist. De kwalijke en vaak dramatische gevolgen hiervan zien wij bij opname van deze kwetsbare ouderen in de zorginstellingen. 50% heeft dusdanige problemen in de mond dat hieruit directe klachten kunnen ontstaan. Tevens blijkt dat er causale en associatieve verbanden bestaan tussen de pathologie van de mond en de pathologie van de rest van het lichaam. Om deze kwetsbare ouderen optimaal te kunnen behandelen is integratie van geneeskunde en tandheelkunde essentieel. Tijdens het Symposium Multidisciplinaire Samenwerking– Mondzorg voor Ouderen op donderdag 14 november 2019 georganiseerd door Vitadent worden beide vakgebieden verder geholpen naar deze geïntegreerde visie op de mondzorg. Met hierbij als uitgangspunt goede passende mondzorg voor meer kwetsbare ouderen in de nabije toekomst!
 
Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar het volledige programma? Bekijk hier de uitnodiging of bekijk de website.