UITGESTELD: Gewoon Unieke Mondzorg - Meer bewustzijn over mond en brein

31 december 2020

Een gezonde mond waarmee je normaal kan eten en spreken is belangrijk. Voor de meeste mensen hoort de dagelijkse mondverzorging en een regelmatig bezoek aan een tandarts of een mondhygiënist er dan ook gewoon bij. Maar voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, voor psychiatrische patiënten die in een woonzorgcentrum of gewoon thuis wonen en voor mensen die leven aan de rand van de samenleving is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend.  

Die mensen zijn vaak niet meer in staat zelf hun mondhygiëne goed op orde te houden, laat staan dat ze zelfstandig regelmatig een tandarts of een mondhygiënist bezoeken. Ze zijn dus aangewezen op de thuiszorg of op de wijze waarop de mondzorg is geregeld in de woonzorgcentra waarin ze wonen. Hoewel verzorgenden meestal zeer gemotiveerd zijn om goede zorg te verlenen, heeft de mondzorg niet altijd hun prioriteit. Ook ontbreekt het nogal eens aan de benodigde kennis en kunde om goede mondzorg te verlenen en te organiseren. 

Vrijdag 17 april 2020 vindt het congres van Gewoon Unieke Mondzorg 'Meer bewustzijn over mond en brein' plaats. Het congres vraagt aandacht voor de mondzorg voor mensen die niet zelf in staat zijn dagelijks hun mond goed te verzorgen en/of die niet zelfstandig naar een tandarts of een mondhygiënist kunnen gaan.

Datum: vrijdag 17 april 2020
Tijd: 09:00u - 15:00 uur
Locatie: 50/50 Hotel en Congrescentrum Belmont, Ede
Deelname: €275,-
Doelgroep: Het congres is bedoeld voor alle personen die betrokken zijn bij de mondzorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. Hierbij valt te denken aan managers en bestuurders van woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties, maar ook aan zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten en tandprothetici. 
 

Voor meer informatie over het programma en inschrijven, verwijzen wij u graag naar www.gewoonuniekemondzorg.nl.