UITGESTELD: NVGd - ouderenpsychiatrie

31 december 2020

Martin Kat, ouderenpsychiater en auteur van het boek 'Ouderenpsychiatrie: de praktijk: het herkennen en signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen’  verzorgt op donderdag 23 april een lezing voor de NVGd.

Wat valt er te zeggen over de oudere die een psychische of psychiatrische aandoening ontwikkelt? Hoe onderscheidt deze groep zich van de groep ouderen die tot op hoge leeftijd vitaal en zonder psychische problemen blijft? Hoe is de verwevenheid van psychiatrische stoornissen met kwetsbaarheden op lichamelijk, cognitief en sociaal gebied? En hoe kunnen deze patiënten zich presenteren, bijvoorbeeld in de tandheelkundige praktijk?

Datum: donderdag 23 april 2020
Tijd: 19:30u
Locatie: VvAA & KNMT gebouw, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Deelname: Gratis voor NVGd leden of €35,- voor niet-leden (over te maken op rekening NVGd NL13 INGB 0000 1400 48 o.v.v. uw naam en 'Martin Kat').