Anneloes Gerritsen behaalt titel tandarts-geriatrie

Maandag 14 december 2020 

Onlangs heeft het Consilium Gerodontologicum het portfolio van Anneloes Gerritsen goedgekeurd. We zijn heel erg blij dat we weer een ervaren en zeer gemotiveerde tandarts hebben mogen bijschrijven in het register tandarts-geriatrie.

De afgelopen jaren heeft Anneloes zich op diverse gebieden ingezet voor het verbeteren van de mondzorg bij zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Lees hieronder het verhaal van Anneloes Gerritsen in haar eigen woorden:

Verpleeghuis

"Het is alweer bijna 8 jaar geleden dat ik voor het eerst als tandarts in een verpleeghuis ben gaan werken. Die acht jaar zijn echt omgevlogen, want ik doe dit werk met ontzettend veel plezier! Toen ik na mijn afstuderen (Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000) als praktijkmedewerker in de algemene praktijk ging werken, merkte ik al snel dat ik affiniteit had met ouderen; mondzorg verlenen aan ouderen met complexe problematiek op sociaal, medisch en/of psychische domein, gaf mij veel meer voldoening dan bijvoorbeeld tandheelkundig technisch uitdagingen."

"Ik werk voor stichting de Waalboog, een woonzorgcentrum voor (verpleeghuis)zorg en behandeling in Nijmegen. Het mondzorgteam van de Waalboog bestaat op dit moment uit drie tandartsen, een mondhygiënist en twee assistentes. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de mondzorg van ongeveer 550 WLZ cliënten verdeeld over drie locaties. Het grootste deel van de bewoners bestaat uit PG patiënten maar er zijn ook afdelingen waar mensen verblijven met somatiek als hoofdreden van opname. Daarnaast is er een aantal afdelingen voor ‘jong dementerenden’."

Onderwijs

"Naast de algemene praktijk heb ik vanaf mijn afstuderen ook als docent gewerkt voor het Radboudumc, afdeling Tandheelkunde bij de vakgroep Orale Functieleer. Van 2013 t/m december 2018 was ik onderwijscoördinator van het gerodontologie onderwijs. Ik heb in deze periode, in het begin samen met Cees de Baat, het onderwijs gerodontologie (verder) ontwikkeld in het kader van de curriculum herziening 2013 voor de Master Tandheelkunde. Ik heb o.a. studenten klinisch begeleid bij het behandelen van kwetsbare ouderen in de onderwijskliniek, waarbij het mondzorgplan veel aandacht kreeg. Zesdejaars studenten lopen (ook nadat ik gestopt ben bij het Radboudumc) stage bij mij in het verpleeghuis."

Onderzoek

"In april 2018 ben ik gepromoveerd op mijn proefschrift getiteld ‘The shortened dental arch concept re-evaluated - long-term clinical outcomes, oral health-related quality of life, and qualitative evaluation of patient attitudes’. Hoewel het niet de primaire opzet was om onderzoek te doen naar een oudere patiëntpopulatie was dit in de praktijk, door een follow-up periode van ongeveer 30 jaar, wel het geval. Door deze uitzonderlijk lange follow-up periode, heb ik kunnen vaststellen hoe verschillend het klinisch verloop van een gebitssituatie gedurende het leven kan zijn en hoe snel het achteruit kan gaan als mensen kwetsbaar worden. Een aantal deelnemers aan het onderzoek heb ik ook uitgebreid geïnterviewd voor het kwalitatieve deel van het onderzoek. Van deze interviews heb ik veel geleerd over hoe (oudere) mensen het verliezen en ontbreken van gebitselementen ervaren en hoe zij denken over het hebben, of niet hebben van prothetische voorzieningen. En natuurlijk is het verkorte tandboogconcept vaak heel goed toepasbaar in een oudere patiëntenpopulatie."

"Daarnaast was ik de laatste jaren dat ik bij Tandheelkunde werkte als onderzoeker betrokken bij het Euregio project; Zorg Verbindt ‘Verbetering van de mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen’. Door zelf met de verschillende partijen betrokken bij de mondzorg voor ouderen te spreken (interviews en future workshop) heb ik een veel beter beeld gekregen van de knelpunten op de verschillende organisatie niveaus."

Portfolio

"Een aantal maanden geleden ben ik begonnen met het samenstellen van een portfolio voor de aanvraag voor de registratie als tandarts-geriatrie. Ik vond dit belangrijk om te doen omdat er nog maar weinig tandartsen-geriatrie zijn, terwijl het aantal kwetsbare ouderen nog steeds snel toeneemt en ik denk dat het goed is om je te onderscheiden als tandarts-geriatrie."

"Het portfolio bestaat naast casuïstiek ook uit een zelfreflectie. Deze reflectie dwingt je min of meer uitgebreider dan normaal over je eigen handelen en motivatie na te denken. Ook moet je je kwetsbaar opstellen omdat je ook casus die minder succesvol verliepen aanbod laat komen. Het samenstellen van het portfolio heb ik daardoor als een hele nuttige en leerzame exercitie ervaren."

"Ik wil daarom iedereen met een bovengemiddelde belangstelling en ervaring in de mondzorg voor kwetsbare ouderen aanraden om ook registratie tot tandarts-geriatrie of mondhygiënist-geriatrie te overwegen."

Anneloes Gerritsen