Contributie

De primaire doelgroepen voor het lidmaatschap van de NVGd zijn tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, artsen en specialisten ouderengeneeskunde. De jaarcontributie voor hen bedraagt € 80,00. Daarnaast kent de NVGd buitengewone leden met een afwijkende contributie en zonder stemrecht: studenten (gratis), gepensioneerden (€ 50,00) en 'overigen'.  De categorie 'overigen' is aspirant-lid tot dat de algemene ledenvergadering beslist over definitieve toelating als buitengewoon lid. De vereniginsstatuten kunt u hier downloaden