GC Europe Benelux

GC Europe Benelux

GC produceert hoogwaardige, innovatieve tandheelkundige materialen. Hierbij ligt de focus op het bieden van toegevoegde waarde voor tandheelkundige professionals en patiënten door het leveren van kwalitatieve producten, deskundig advies en hoogwaardige cursussen. GC’s roots liggen in Japan. De essentie van zijn bedrijfsvisie komt daar ook vandaan en is vastgelegd in het concept van ‘Semui’ en de ‘Nakama filosofie’. Semui betekent: ‘vanuit het oogpunt van anderen denken en daar naar handelen’. Met andere woorden: producten maken voor het welzijn van anderen. Aansluitend hierop ontwikkelt GC zich in de geest van Nakama. Nakama is een  filosofie van wederzijds respect en positiviteit. 

GC wordt in 2021 100 jaar! In 1921 ontstond GC Chemical Research Laboratory in Tokio, waar drie chemici ‘Standard Cement’ voorstelden, het eerste GC product. Dankzij de Japanse cultuur en bedrijfsfilosofie Semui werd GC steeds succesvoller. GC is een bedrijf dat is opgericht met de overtuiging dat de bron van de energie en het succes van een bedrijf niet ligt in de kracht van het kapitaal, maar in plaats daarvan afhankelijk is van de kwaliteit van de mensen die voor het bedrijf werken. 

Een van de belangrijkste principes van de GC Nakama spirit is dat we niet werken om winst te maken voor investeerders, maar om de voortdurende ontwikkeling van de tandheelkundige wetenschap en de tandheelkundige gezondheid in de samenleving in het algemeen te waarborgen.