Menu

Vereniging

De NVGd heeft tot doel het bevorderen van de mondzorg van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Dit doel tracht de NVGd te bereiken door:
1. het bevorderen van de contacten, zowel nationaal als internationaal, tussen de beroepsbeoefenaren, wetenschappers en onderzoekers op het gebied van mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen en  hun collega-beroepsbeoefebaren, wetenschappers en onderzoekers in aanverwante disciplines.
2. het bevorderen en ondersteunen van projecten op het gebied van de mondzorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Dat kunnen onderzoeksprojecten, projecten voor planmatige aanpak van mondzorg in zorginstellingen of in de regio, voorlichtingsprojecten en projecten in het kader van onderwijs aan universiteit of hogeschool zijn.
3. het bewaken en waar mogelijk verhogen van het competentieniveau van professionals op het gebied van de mondzorg voor ouderen door het organiseren en ondersteunen van regionale studiegroepen, cursussen, congressen, symposia e.d. In dit verband worden ook de differentiatieopleiding Tandarts-Geriatrie bij SBT Amsterdam genoemd.
4. het bevorderen van verbetering van de financieringsstructuren om verantwoorde mondzorg bij  ouderen mogelijk te maken.
5. het bevorderen van publieke bekendheid met mondzorgproblematiek bij kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.
 
Het huidig bestuur wordt gevormd door: 
dr. W.J. Klüter (voorzitter)Wim is geregistreerd als tandarts-geriatrie en heeft een algemene praktijk in Overasselt. Hij werkt in drie zorgcentra in de regio Nijmegen/Boxmeer (mail: privemail).
Drs. W. Spijkers (secretaris): Wendy is in 2005 afgestudeerd als tandarts en gelijk begonnen te werken in twee verpleeghuizen naast de algemene praktijk. Vanaf 2008 is ze daarnaast in de gehandicaptenzorg gaan werken (mail: secretaris@nvgd.nl).
De heer J.M. Oudt (penningmeester): Jan is tandprotheticus en is werkzaam in de regio Amsterdam. Hij werkt al vele jaren in diverse zorgcentra en is een leermeester voor velen (mail: penningmeester@nvgd.nl).
E. Radersma-van Toledo (lid): Ellen is mondhygienist en heeft in diverse werkvelden gewerkt (gehandicaptenzorg en schooltandheelkunde). Ze werkt aan de HU opleiding Mondzorgkunde en heeft onder adere verantwoordelijkheid voor het ouderenproject in het 3e studiejaar.
drs. R. Goldsweer (lid): Ronald is geregistreerd als tandarts-geriatrie en werkt als verpleeghuistandarts in de regio Nijmegen. Daarnaast heeft hij een algemene praktijk in Groesbeek.