Introductie Dr. Suzanne Delwel

De afgelopen jaren heeft tandarts-geriatrie dr. Suzanne Delwel zich op diverse gebieden ingezet voor het verbeteren van de mondzorg bij zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen. Lees hieronder het verhaal van Suzanne Delwel in haar eigen woorden:

Kennismaking met de gerodontologie

"Na mijn studie tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA, Master bul 2008) ben ik eerst als praktijkmedewerker in de algemene tandartspraktijk gaan werken.

Via Saskia Groeneveldt, een goede vriendin van de studie tandheelkunde, kwam ik in aanraking met de gerodontologie. Zij had eerst verpleegkunde en vervolgens tandheelkunde gestudeerd en is na het afronden van haar studies (deels) als tandarts in een verpleeghuis gaan werken. Op haar uitnodiging heb ik meegelopen met haar werkzaamheden als tandarts in het verpleeghuis. Tijdens dit bezoek was ik erg onder de indruk van de bewoners in de verpleeghuis setting en werd mijn interesse voor deze bijzondere zorgvorm gewekt. Zodoende ben ik lid geworden van de studiegroep Gerodontologie van de NVGd om meer over dit onderwerp te leren (2010).

Toen ik als praktijkmedewerker werkzaam was in een groepspraktijk Leiderdorp, werd de praktijk benaderd door Karin Zajac, destijds behandelteammanager van verpleeghuis Topaz Overrhyn in Leiden, met de vraag of de praktijk professionele mondzorg aan het verpleeghuis zou willen bieden. In samenwerking met praktijkhouder Chris Hudson heb ik een inventarislijst opgesteld voor de inrichting van een eenvoudige tandartskamer. Persoonlijk heb ik de professionele mondzorg in het huis opgestart en gedurende 3 jaar verleend (2011- 2014). Doordat ik op de kamer zat bij de specialisteren ouderengeneeskunde waren de lijnen voor onderling overleg heel kort en doordat ik de bewoners veelal op de afdelingen bezocht, had ik veel contact met de verzorging, wat bevorderlijk werkte voor de mondzorg van de bewoners. Ik vond het fijn dat ik de bewoners professionele mondzorg aan huis kon bieden."

Onderzoek

"Ad van Andel, die ik kende van de studie tandheelkunde en de studiegroep gerodontologie, vroeg mij of ik interesse had in het doen van een promotieonderzoek op het gebied van orofaciale pijn bij dementie. Mijn onderzoek (promotie april 2019) maakte deel uit van het multidisciplinaire project ‘Pijn bij dementie’, ofwel PainDemiA en werd begeleid door o.a. Frank Lobbezoo van Orale Kinesiologie op ACTA, Erik Scherder van Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en Cees Hertogh van ouderengeneeskunde aan het VU Medisch Centrum Amsterdam. Het onderwerp en de samenwerking tussen de disciplines tandheelkunde, klinische neuropsychologie en ouderengeneeskunde spraken mij erg aan. Het was erg leerzaam om ouderen te onderzoeken tijdens de fase van diagnostiek en opname in verschillende soorten verpleeghuizen. Het heeft mij een breder beeld gegeven van welk pad een oudere met dementie kan bewandelen en mijn fascinatie voor het ziektebeeld dementie doen toenemen."

MondVitaal

"Tijdens mijn onderzoek vroeg Claar Wierink of ik in haar nieuwe praktijk MondVitaal als tandarts wilde werken. Sinds februari 2016 werk ik met veel plezier in de praktijk, die gespecialiseerd is in de zorg voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Vanuit de praktijk doen wij veel huisbezoeken aan ouderen in de thuissituatie en diverse verpleeghuizen. Mondhygiënist Faisal Nabi vervult een belangrijke rol als coördinator binnen de Zonnehuisgroep Amstelland locaties. Claar Wierink en ik bezoeken met onze assistentes Selina en Geraldine elke 6 weken diverse verpleeghuizen van Brentano voor mondonderzoeken. Indien uitgebreide behandeling nodig is en de oudere deze naar verwachting aan kan, nemen wij contact op met de (mantel)zorg voor een afspraak in de praktijk. Binnen de praktijk zien wij veel mensen met een cognitieve en/of fysieke beperking met bijbehorende mobiliteitsproblematiek. Ik vind het erg fijn om binnen een praktijk met een prettig team mondzorg te kunnen verlenen aan deze groep mensen."

Attitude

"In de behandeling van ouderen, vind ik het belangrijk om de oudere te leren kennen en centraal te (blijven) stellen. Ouderen hebben veel levenservaring en tijdens hun leven vaak ook weer voor andere mensen gezorgd. Ik vind het belangrijk om hen met respect te benaderen, ondanks de aanwezigheid van cognitieve of fysieke beperkingen. Daarbij ga ik er van uit dat ik ook zou willen dat mijn familielid of ik in een dergelijke situatie ook op een prettige manier behandeld wordt. Natuurlijk is het daarbij belangrijk om rekening te houden met iemands mogelijkheden en de benadering daar op af te stemmen."

Portfolio

"Voor mij is het samenstellen van het portfolio een meerjarenproject geweest. Ruim twee jaar geleden had ik een overzicht gemaakt van mijn praktische ervaring, reflectie op mijn eigen sterktes en zwaktes, theoretische kennis en wetenschappelijke ervaring. Ik moest ‘alleen de 10 casussen nog’... Dat heeft uiteindelijk veel meer tijd gekost dan ik van tevoren had ingeschat, maar met elke keer een casus uitwerken, kwam het ook af. En het is leuk en ontzettend leerzaam om te doen! Het is goed om stil te staan en je eigen handelen kritisch te bekijken. Naast dat het proces goed is voor je ontwikkeling als zorgverlener, is de uiteindelijke registratie ook goed voor de zichtbaarheid en vindbaarheid van tandartsen geriatrie voor ouderen en hun (eventuele) mantelzorgers. Dus aan de tandartsen en mondhygiënisten met belangstelling in de gerodontologie: begin er gewoon aan!"

Proefschrift: Delwel, S. (2019). Orofacial pain in older people with dementia.