“Mondzorgverlening voor kwetsbare ouderen wordt een complexer probleem”

Datum: 6 februari 2019
Het belang van een goede mondzorg voor kwetsbare ouderen wordt steeds meer onderkend. De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) zet zich hier op verschillende manieren voor in.  Dental INFO s...

Nieuwe naam: BT-Academy

Datum: 26 december 2018
ACTA-DE heeft jarenlang voor SB(B)T de organisatie van de cursussen, masterclasses, supervisies en trainingsdagen voor de opleidingen tandarts-angstbegeleiding, tandarts-geriatrie en tandarts-gehandicaptenzorg ...

Kennisagenda Mondgezondheid

Datum: 22 oktober 2018
De samenstelling van de Kennisagenda Mondgezondheid van mondzorgprofessionals is afgerond. In januari 2019 vormt deze Kennisagenda samen met de Kennisagenda vanuit het patiëntenperspectief (op dit moment i...

Claar Wierink over wortelcariës

Datum: 28 juli 2018
Claar Wierink gaf een interview in het kader van de te ontwikkelen KIMO-richtlijn 'Wortelcariës'. Lees hier het hele intervieuw. "Tandpasta met 5000 ppm fluoride verkleint de kans op wortel...

Parkinson en mondzorg

Datum: 18 mei 2018
Marjolein van Stipthout deed onderzoek naar de effecten van de ziekte van Parkinson op de mond. Ze publiceerde onlangs een artikel hierover. Meer informatie over dit onderwerp via Cees de Baat (m...

KIMO stelt eerste praktijkrichtlijnen vast

Datum: 21 april 2018
Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met implantaten: de behandeling van peri-i...

10 tips voor contact met mensen met dementie

Datum: 26 februari 2018
Mensen met dementie krijgen vaak te maken met veranderend gedrag. Dit vraagt veel van de cliënt, maar ook van de mensen in hun omgeving. Hoe ga je om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten? En ...

Gelijke behandeling gevraagd voor patienten in de Wlz

Datum: 25 november 2017
Er moet een einde komen aan de ongelijke behandeling tussen cliënten in de Wet langdurige zorg. Die oproep aan het ministerie van VWS doet een aantal verenigingen in de mondzorg, waaronder de NVGd. Pati&e...

Gratis training m.b.t. patienten met dementie in de mondzorg

Datum: 10 november 2017
De NVGd heeft meegewerkt aan de training 'Samen Dementievriendelijk'. Een online training ontwikkeld voor medewerkers in de mondzorgpraktijk. Met deze training kunnen mondzorgverleners en hun team demen...

Nieuw studieboek over mondzorg aan ouderen

Datum: 4 november 2017
Claar van der Maarel-Wierink, hoofd van de opleiding tandarts-geriatrie bij SBT in Amsterdam, kreeg onlangs het eerste exemplaar uitgereikt van de uitgave ‘Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ou...

Rondetafelgesprek ouderen en ondervoeding

Datum: 28 oktober 2017
Arie Hoeksema gaf acte de présénce bij het rondetafelgesprek over ondervoeding bij ouderen dat op 26 oktober plaatsvond in de Tweede Kamer. Arie pleitte voor betere samenwerking tussen tandartsen ...

Kernboodschap pakketadvies Wlz-behandeling

Datum: 17 oktober 2017
Op dit moment zijn er binnen zorginstellingen twee verzekerde Wlz-pakketten: 1) Circa 30% van de verzekerden in Wlz-instellingen is voor huisartsgeneeskundige zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg en ee...

Ouderenzorg verbeteren

Datum: 23 september 2017
Keer op keer ben ik weer verbaasd als ik hoor dat het leren van nieuwe zorgtaken zo moeizaam verloopt bij de zorgprofessionals in de ouderenzorg. Ook verbaast het mij dat ik steeds moet horen dat vooral de huis...

Spraakdagboek over het leven met dementie

Datum: 2 april 2017
Vijftien mensen met dementie houden voor De Correspondent en de Dementieverhalenbank een spraakdagboek bij over het leven met dementie. Elke week komen er nieuwe audiofragmenten van de Dementiedagboeken online....

Mondverzorging en afweergedrag

Datum: 26 februari 2017
Bij het verrichten van de mondverzorging bij een cliënt met dementie kan afwerend gedrag belemmerend werken. Een professionele werkwijze en passende benadering is daarom van groot belang. Door middel van o...

Veilig medicatie voorschrijven

Datum: 26 februari 2017
Het gebruik van medicijnen is voor veel patiënten noodzakelijk om zo gezond mogelijk te blijven. Aan het gebruik van medicijnen zijn echter ook risico’s verbonden, zeker wanneer de gebruiker vanwege ...

Grote verschillen in toegang tot mondzorg in Nederland

Datum: 9 januari 2017
Recent onderzoek van de Nijmeegse hoogleraar Listl laat een grote ongelijkheid in mondgezondheid van de Nederlandse vijftigplussers in vergelijking tot leeftijdgenoten in andere Europese landen zien. De toegang...

Behandelrichtlijn endocarditis profylaxe NHG

Datum: 18 december 2016
Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een nieuwe behandelrichtlijn Endocarditis profylaxe geschreven. Deze behandelrichtlijn is gebaseerd op de richtlijn Preventie bacteriële endocarditis (Nederlands...
1 2