Mondverzorging en afweergedrag

Datum: 26 februari 2017
Bij het verrichten van de mondverzorging bij een cliënt met dementie kan afwerend gedrag belemmerend werken. Een professionele werkwijze en passende benadering is daarom van groot belang. Door middel van o...

Veilig medicatie voorschrijven

Datum: 26 februari 2017
Het gebruik van medicijnen is voor veel patiënten noodzakelijk om zo gezond mogelijk te blijven. Aan het gebruik van medicijnen zijn echter ook risico’s verbonden, zeker wanneer de gebruiker vanwege ...

Grote verschillen in toegang tot mondzorg in Nederland

Datum: 9 januari 2017
Recent onderzoek van de Nijmeegse hoogleraar Listl laat een grote ongelijkheid in mondgezondheid van de Nederlandse vijftigplussers in vergelijking tot leeftijdgenoten in andere Europese landen zien. De toegang...

Behandelrichtlijn endocarditis profylaxe NHG

Datum: 18 december 2016
Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een nieuwe behandelrichtlijn Endocarditis profylaxe geschreven. Deze behandelrichtlijn is gebaseerd op de richtlijn Preventie bacteriële endocarditis (Nederlands...

Brief minister stand van zaken Mondzorg

Datum: 18 december 2016
Minister Schippers (VWS) informeerde de Tweede Kamer op 13 december opnieuw over de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de mondzorg, de mondzorg voor risicogroepen en de capaciteit en taakhersch...

Zo voelt een oudere zich

Datum: 1 november 2016
In de Participatiekliniek in het Brabantse Megen ervaren zorgverleners 24 uur lang wat het is om oud en gebrekkig te zijn. Met gewichten aan enkels en polsen, verduisterende brillen, katheters en dempende oorkl...

Vroegopsporing kwetsbare ouderen

Datum: 1 november 2016
De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven in gang gezet om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief op te sporen. Deze initiatieven, die vallen onder de noeme...

Hoogtepunten en verslag Rondetafelgesprek

Datum: 8 oktober 2016
Op 3 oktober vond de hoorzitting mondzorg in het Tweede Kamergebouw. Na de brief van minister Schippers met het "Plan van Aanpak Mondzorg kwetsbare ouderenin" dienden Tweede Kamerleden Henk van Gerven...

Kwaliteitsborging gedifferentieerde tandartsen bijzondere zorggroepen.

Datum: 4 oktober 2016
Het hoofdbestuur van de KNMT heeft met Cobijt en de wetenschappelijke verenigingen VVPGT, VBTGG, NVvK en NVGd een Werkgroep Toekomst Bijzondere Tandheelkunde ingesteld, met de opdracht een breed gedragen t...

Ambulant werken

Datum: 14 juli 2016
Inleiding Er is meer aandacht nodig voor de tandheelkundige verzorging van de thuiswonende kwetsbare ouderen. Bij deze groep kan de langdurig opgebouwde gebitsgezond snel in verval geraken, met indirect gevolg...

E-learning Mondzorg

Datum: 6 april 2016
Vilans heeft een gratis E-learning module Mondzorg ontwikkeld voor iedereen die werkt in de zorg. In de module leert men hoe mondproblemen te voorkomen, signaleren en op te lossen. Er worden verschillende situa...
1 2