Mondverzorging en afweergedrag

26 februari 2017

Bij het verrichten van de mondverzorging bij een cliënt met dementie kan afwerend gedrag belemmerend werken. Een professionele werkwijze en passende benadering is daarom van groot belang. Door middel van onderstaand advies kan de persoon die de mondverzorging uitvoert bij een cliënt met dementie en afwerend verbaal of fysiek gedrag:
- inzicht krijgen in het afweergedrag en beïnvloedende factoren;
- door middel van een systematische werkwijze interventies inzetten en evalueren;
- een adequate mondgezondheid van de cliënt bereiken.

Download hier het vijfstappen-plan en de poster van de presentatie van de werkgroep.