Nieuw studieboek over mondzorg aan ouderen

4 november 2017

Claar van der Maarel-Wierink, hoofd van de opleiding tandarts-geriatrie bij SBT in Amsterdam, kreeg onlangs het eerste exemplaar uitgereikt van de uitgave ‘Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen’. Dit studieboek, dat de meest relevante aspecten rondom mondzorg aan kwetsbare ouderen beschrijft, wordt met ingang van komend studiejaar binnen deze opleiding gebruikt.

Mondzorgverleners zullen de komende jaren in toenemende mate zorg moeten verlenen aan kwetsbare ouderen. Deze zorg dient bovendien bij voorkeur op basis van een integraal zorg(leef)plan plaats te vinden. In het pas verschenen boek ‘Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen’ beschrijven Wim Klüter en Cees de Baat - op theoretische én praktische wijze - alle aspecten rondom mondzorg aan kwetsbare ouderen, met de nadruk op de mondzorg.

Mondzorgplan
Veel aandacht wordt besteed aan de essentiële onderwerpen die nodig zijn voor het interpreteren van meetinstrumenten en het opstellen van een mondzorgplan: competenties die elke tandarts dient te beheersen, maar die wezenlijk verschillend zijn ten opzichte van het schrijven van een tandheelkundig behandelplan. Aan de hand van een gestandaardiseerde probleeminventarisatie komen onderwerpen aan de orde die in dit kader van de zorgverlening aan ouderen vereist zijn. In het boek zijn twee mondzorgplannen als voorbeeld opgenomen.
De belangrijkste formulieren kunnen worden gedownload, eenvoudig digitaal ingevuld en bewaard.

Te bestellen op www.sdu.education

 

Toegevoegde waarde
‘Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen’ sluit niet alleen prima aan op de vervolgopleidingen in de gerodontologie. De uitgave heeft tevens een duidelijk toegevoegde waarde voor de primaire opleidingen in de tandheelkunde/mondzorg. Bij de SBT in Amsterdam gaat het studieboek vanaf komend studiejaar benut worden tijdens de opleiding tot tandarts-geriatrie. Claar van der Maarel-Wierink, hoofd van deze opleiding, kreeg daartoe onlangs het eerste exemplaar overhandigd uit handen van één van de auteurs. Van der Maarel is een autoriteit op het gebied van mondzorg aan ouderen in Nederland en een bevlogen voorvechtster van nascholing op dit terrein. Verder zullen de door Klüter en de Baat beschreven indices voor kwetsbaarheid mogelijk in de komende jaren gebruikt worden om de aanspraak op mondzorg aan 75-plussers in de basiszorg te indiceren.

Uitermate geschikt naslagwerk
Ook in Gent bestaat interesse voor deze uitgave: professor Luc De Visschere, ‘Belgische evenknie’ van Van der Maarel en onder andere hoofd van de Kliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten aldaar, nam hier het studieboek in ontvangst. De Visschere onderstreept de noodzaak van het nieuwe boek: “De inhoud van het boek richt zich vooral op tandartsen en mondhygiënisten die de zorgverlening aan (kwetsbare) ouderen willen verbeteren. Op compacte wijze wordt de complexiteit van de zorgverlening aan en behandelplanning bij ouderen beschreven. Wat mij betreft brengt het Verbond der Vlaamse Tandartsen dit boek onder de aandacht van elke tandarts. Het boek is een uitermate geschikt naslagwerk voor elke praktijk waarin mondzorg aan (kwetsbare) ouderen aan de orde is.”

‘Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen’ door Wim Klüter en Cees de Baat.
Een uitgave van Marathon Uitgeverij.  ISBN 978-90-826743-0-9  Prijs: € 39,95. Te bestellen op www.sdu.education