Algemene Ledenvergadering (ALV)

20 juli 2020

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen mochten er tot 1 juli geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. De eerder geplande Algemene ledenvergadering (ALV) van de NVGd is verplaatst naar donderdag 10 september 2020 om 17:00u. Alle leden van de NVGd zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Meer details kunt u hier vinden. 

Aansluitend op de ALV zal dr. Martin Kat, ouderenpsychiater, een lezing geven over het herkennen en signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen.