ALV 2022

20 december 2022

Op donderdag 24 november vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVGd plaats in De Eenhoorn in Amersfoort. Door de coronaperiode zijn de afgelopen twee jaar de bestuursvergaderingen naar het najaar verschoven. De volgende ALV zal weer in het voorjaar van 2023 plaatsvinden.

Reglement mondhygiënist-geriatrie

De eerste mondhygiënist-geriatrie zal zich binnenkort moeten herregistreren. Tot nu toe was er voor de mondhygienisten geen reglement voor herregistratie. De definitieve versie van het mondhygienist-reglement is nu hier te vinden. 

Publicatieprijs 2022
De publicatieprijs wordt iedere 3 jaar uitgereikt. Er zijn dit jaar vier inzendingen ontvangen voor de NVGd publicatieprijs 2022. De winnaar van de publicatieprijs is het artikel geworden van tandarts-geriatrie Bach Van Ho:

'Don't forget the mouth!: a process evaluation of a public oral health project in community-dwelling frail older people'.

De overige ingezonden publicaties waren:
Mondverzorgingsprijs 2022

GGD Flevoland heeft de NVGd Mondverzorgingsprijs 2022 in de wacht gesleept voor het project ‘Flevotand Senior’. Tandheelkundig preventief medewerker Helma Ario Soeriowardojo is door de NVGd uitgekozen. De mondverzorgingsprijs is toegekend aan Helma voor haar inspanningen om kennis en bewustzijn over een gezonde mond bij ouderen te vergroten. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro dat ten goede zal komen aan het verbeteren van de mondgezondheid voor ouderen. 

Benoeming nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV zijn Martijn Mersmann en Natalie Verberkt benoemd tot nieuw bestuurslid. De leden van de NVGd stemden in met hun benoeming. Zij treden per direct aan. 

Aftredende bestuursleden

Het bestuur bedankt onze vertrouwde penningmeester Jan Oudt en bestuurslid Wendy Spijkers voor hun inzet voor de NVGd de laatste jaren. Zij zijn per 24 november afgetreden. Barrie Dallinga zal naast de rol van secretaris, ook de rol van penningmeester overnemen.

Wetenschappelijke avond

De avond van de ALV werd afgesloten met een tweetal sprekers, namelijk drs. Simon Bakker, neuropsycholoog, en Nelleke Bots - van 't Spijker, tandarts-geriatrie. De leden werden blij verrast door de leuke interactieve lezing van Simon Bakker en de interessante samenvatting van het onderzoek waarop Nelleke Bots - van 't Spijker is gepromoveerd. Tijdens de volgende ALV (voorjaar 2023) zal de NVGd de leden opnieuw trakteren op een nieuwe interessante spreker!