ALV 2023 - spreker drs. Eline van Buuren

4 april 2023

Aansluitend op de ALV op donderdagavond 13 april zal logopedist en onderzoeker Eline van Buuren het interessante onderwerp 'Afweergedrag bij eten en drinken bij jonge en oudere mensen met dementie' bespreken. 

Mensen met dementie worden bij het vorderen van de ziekte afhankelijk van anderen, ook voor eten en drinken. Bij het aanbieden van eten en drinken kan het voorkomen dat er afweergedrag ontstaat. Dat is moeilijk voor betrokkenen en daarmee ontstaat een dilemma: als iemand minder of geen vocht en/of voeding binnen krijgt, verslechtert de gezondheid en kan iemand overlijden. Het kunstmatig geven van vocht en/of voeding, bijvoorbeeld via een sonde, is echter ingrijpend en helpt vaak niet. De besluitvorming is daarom erg ingewikkeld. Meer inzicht in het ontstaan van afweergedrag en de problemen en gezichtspunten die meespelen is nodig om de besluitvorming in betere banen te kunnen leiden. 

In dit project wordt onderzocht hoe afweergedrag kan worden omschreven, hoe vaak afweergedrag voorkomt, welke factoren een rol spelen, hoe afweergedrag geïnterpreteerd wordt en hoe de besluitvorming verloopt. Met die kennis weten wij beter hoe we afweergedrag het beste kunnen signaleren en hoe zorgprofessionals mensen met dementie en hun naasten kunnen ondersteunen. 

Algemene Ledenvergadering NVGd 2023
Heeft u zich nog niet ingeschreven voor de ALV op donderdag 13 april? Aanmelden kan nog steeds! Schrijf uzelf hier in.