Brede commentaarronde conceptrichtlijn Xerostomie en hyposialie

21 december 2020

Het KIMO heeft de klinische praktijkrichtlijn 'Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie' opengesteld voor commentaar. Tot en met vrijdag 22 januari kunt u uw reactie geven op deze conceptrichtlijn, waarin aanbevelingen worden gedaan voor de signalering van en het (preventieve) beleid bij xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie. Ook zijn aanbevelingen geformuleerd voor communicatie binnen en buiten de mondzorg.

Deze richtlijn hoort bij de richtlijnen die betrekking hebben op mondzorg voor kwetsbare ouderen en is onderdeel van de meerjarenagenda (2017-2020) van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).

Geef uw commentaar

De NVGd nodigt haar leden uit om inhoudelijk te reageren op de conceptrichtlijn. Daarbij vraagt het KIMO om extra aandacht te schenken aan de aanbevelingen en het implementatieplan.

U kunt uw commentaar invullen op het bijgevoegde commentaarformulier. Wilt u daarbij goed aangeven (met gebruikmaking van verwijzing naar modules, paginanummers en/of regelnummers) waarop uw commentaar betrekking heeft?

U kunt tot en met vrijdag 22 januari 2021 uw opmerkingen sturen naar info@nvgd.nl. De NVGd biedt de commentaren aan bij het KIMO.

Vervolgtraject na commentaarronde

Het traject na afloop van deze brede commentaarronde is als volgt: de verzamelde commentaren worden door de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) verwerkt, vervolgens toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de richtlijn voor autorisatie en bij een positieve toets kan daarna de Algemene Ledenvergadering van het KIMO de klinische praktijkrichtlijn vaststellen. Vervolgens zal opname in de richtlijnendatabase van het KIMO het startsein worden voor de implementatie in de praktijk.