Brede commentaarronde KPR Antitrombotica gestart

29 april 2019

Op initiatief van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is in januari 2018 de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) 'Antistolling' van start gegaan. De ROC heeft ervoor gekozen om de naamgeving van de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) te wijzigen in: 'Bloedige tandheelkundige ingrepen en dento-alveolaire chirurgie bij patiënten die antitrombotica gebruiken'.  Deze is nu voor commentaar aangeboden aan de bij de richtlijn betrokken beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en andere in KIMO geïnteresseerde organisaties. 

Het KIMO geeft u als lid van onze vereniging de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op deze richtlijn. Vanwege de naderende meivakantie krijgt u hiervoor ruim zes weken de gelegenheid, dus tot en met 31 mei a.s. De NVGd verzamelt alle commentaren en retourneert deze aan het KIMO. De ROC zal alle reacties verwerken. Vervolgens toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie. Bij een positieve toets kan daarna de Algemene Ledenvergadering van KIMO de klinische praktijkrichtlijn vaststellen. Vervolgens zal opname in de richtlijnendatabase van het KIMO het startsein worden voor de implementatie in de praktijk.

U kunt hier de volledige conceptversie van de KPR  downloaden en uw reacties op het commentaarformulier invullen. Bijzondere aandacht wordt gevraagd door het KIMO voor de voorgestelde nieuwe titel van het KPR. Is deze voldoende duidelijk en dekt deze de lading volgens u? Gelieve het commentaarformulier op te sturen voor 31 mei 2019 naar info@nvgd.nl.