13 april 2019

Brede commentaarronde KPR Wortelcariës bij ouderen gestart

Op initiatief van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is eind mei 2018 de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) 'Cervicale cariës bij kwetsbare ouderen' van start gegaan. De ROC heeft ervoor gekozen om de naam van de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) te wijzigen in: 'Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen'.  Deze is nu voor commentaar aangeboden aan de bij de richtlijn betrokken beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en andere in KIMO geïnteresseerde organisaties. 

Het KIMO geeft u als lid van onze vereniging de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op deze richtlijn. Vanwege de naderende meivakantie krijgt u hiervoor ruim zes weken de gelegenheid, dus tot en met 24 mei a.s. De NVGd verzamelt alle commentaren en retourneert deze aan het KIMO. De ROC zal alle reacties beoordelen en beslissen of het commentaar wijziging van de inhoud van de richtlijn nodig maakt.

U kunt hier de volledige versie van de KPR  downloaden en uw reacties op het commentaarformulier invullen. Bijzondere aandacht wordt gevraagd door het KIMO voor de aanbevelingen bij de uitgangsvragen. Gelieve het commentaarformulier op te sturen voor 24 mei 2019 naar info@nvgd.nl.