Christina Psimma behaalt titel tandarts-geriatrie

20 september 2022

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat we weer een tandarts-geriatrie rijker zijn. Christina Psimma heeft de opleiding op de BT-academy gevolgd en is door het consilium toegelaten tot het register na beoordeling van haar portfolio. Namens de NVGd feliciteren we Christina van harte. Hieronder vertelt zij u meer over het traject dat ze doorlopen heeft en wat haar motiveert.

Kennismaking met de gerodontologie

"Na mijn studie tandheelkunde aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki (2007, Griekenland) heb ik een eigen praktijk opgericht. De praktijk bevond zich in een dorp in centraal Griekenland en de populatie bestond voornamelijk uit oudere mensen. Ik moest vaak kwetsbare ouderen behandelen en goed contact onderhouden met andere zorgverleners die mijn cliënten ook behandelden. Soms deed ik de mondzorg voor bedlegerige cliënten en moest ik ambulant werken bij hen thuis. Dat was mijn eerste kennismaking met de ouderenzorg en mijn empathie voor deze doelgroep is snel gegroeid. Het voelde goed dat ik een bijdrage kon leveren aan hun kwaliteit van leven.

In 2015 ben ik naar Nederland gekomen. De eerste periode heb ik als algemeen practicus gewerkt bij tandartspraktijk Tandzorg.nl te Rotterdam en daar heb ik veel ervaring opgedaan bij het behandelen van kinderen. 

In 2017 heb ik een aantal dagen stage gelopen bij tandarts-geriatrie P.J. van Bruggen. Haar empathie voor de ouderen mensen, haar passie en haar deskundigheid hebben mij geïnspireerd en ik ben in haar praktijk gaan werken.
Natuurlijk was de eerste periode heel uitdagend, want mondzorg leveren voor kwetsbare ouderen vergt specifieke kennis over diverse chronische ziekten en goede communicatieve vaardigheden. Maar ik genoot zoveel van het persoonlijke contact met de mensen en van de aandacht die ik aan elke cliënt kon besteden dat ik besloot om alleen nog maar als tandarts in de ouderenzorg te gaan werken.

In 2019 is de praktijk van mevrouw Van Bruggen overgenomen door Fresh Unieke Mondzorg. Fresh Unieke Mondzorg is in het bezit van mobiel instrumentarium voor ambulant werken en mijn werkzaamheden zijn uitgebreid tot werken in de cliënt-kamers. Er zijn dagen dat ik volledig in de tandartspraktijk werk en andere dagen dat ik met bedlegerige mensen werk. De afwisseling vind ik heel leuk want ik kan meer betekenen voor mensen die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen."

Opleiding tot tandarts geriatrie
"Vanaf het begin van mijn werkzaamheden als tandarts in de ouderenzorg was het voor mij duidelijk dat ik mijn kennis op dit bijzondere gebied moest verbreden. Daarom ben ik in 2018 met de opleiding tot tandarts-geriatrie bij de BT-Academy begonnen.

Wat de opleiding zo leuk maakt, is dat je jezelf niet alleen ontwikkelt in het gebied van kennis maar ook op persoonlijk vlak. Ik merkte dat door de supervisie van mijn filmopnames mijn communicatieve vaardigheden verbeterden, ook stond ik meer open voor feedback en suggesties. Daarnaast is de lastige taak van het opstellen van een individueel mondzorgplan iets minder complex en uitdagend gemaakt door de verschillende trainingsdagen.

Ook de stagedagen die ik bij verschillende zorgverleners liep hebben mij geholpen om meer te groeien in het multidisciplinair werken wat essentieel is bij het behandelen van kwetsbare ouderen. En wat ik vooral leuk vond tijdens de studie was het contact met collega’s die dezelfde passie voor de ouderenzorg hebben.

Naar aanleiding van een casus in mijn portfolio heb ik mij gerealiseerd dat er een gat is wat betreft de kennis over een specifiek type van bijwerkingen van orale bisfosfonaten. Daarom heb ik een onderzoek uitgevoerd over deze bijwerkingen op het mondslijmvlies, die niet gerelateerd zijn aan medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ) (Gerodontology. 10.1111/ger.12590).

Door de grote veranderingen in mijn werkomgeving, van een klein dorp in centraal Griekenland naar een groot woonzorgcentrum in Nederland, heb ik een aantal waardevolle lessen geleerd. Wat bij mij heel centraal ligt, is dat het contact met de ouderen niet altijd verbaal hoeft te zijn en dat een rustige en respectvolle uitstraling al een goede basis vormen om voor kwetsbare ouderen te kunnen zorgen. Door mijn keuze om in Nederland te gaan wonen ga ik het ‘ouder worden’ van mijn eigen ouders missen. Waarschijnlijk is dit de reden dat het werken als tandarts in de ouderenzorg mij zo’n voldoening geeft."