Commentaarronde 2e versie conceptrichtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg

1 november 2022

Het KIMO heeft de conceptrichtlijn 'Antibioticumgebruik in de mondzorg' begin 2022 opengesteld voor commentaar. Hierop ontving de richtlijnontwikkelcommissie (ROC) veel en waardevol commentaar. Dit commentaar en ontwikkelingen in de methodologie van richtlijnontwikkeling zijn voor de ROC aanleiding geweest de KPR te herzien. 

Dit heeft geleid tot een sterk gewijzigde tweede versie van de conceptrichtlijn die volgens de ROC duidelijker is van opzet en waarin het commentaar uit de eerste commentaarronde zo adequaat mogelijk is verwerkt. 

Uitgangsvragen

In deze tweede versie van de concept klinische praktijkrichtlijn komen o.a. de volgende uitgangsvragen aan de orde:
  • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij implantologische behandelingen?
  • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij endodontische ingrepen?
  • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij operatieve verwijdering van derde molaren?
  • Is therapeutische antiobioticagebruik geïndiceerd bij behandeling van parodontitis?
  • Is therapeutische antiobioticagebruik geïndiceerd bij behandeling van peri-implantitis?
  • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd ter preventie van medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ) bij patiënten die botafbraakremmende of anti-angiogenese medicatie gebruiken of in het verleden hebben gebruikt en die een (invasieve) ingreep moeten ondergaan?

Geef uw commentaar

De NVGd nodigt haar leden uit om inhoudelijk te reageren op de tweede versie van deze conceptrichtlijn.

U kunt uw commentaar invullen op het bijgevoegde commentaarformulier. Wilt u daarbij goed aangeven (met gebruikmaking van verwijzing naar modules, paginanummers en/of regelnummers) waarop uw commentaar betrekking heeft?

U kunt tot en met 29 januari 2023 uw opmerkingen sturen naar info@hetkimo.nl.