Commentaarronde conceptrichtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorg

2 februari 2022

Het KIMO heeft de conceptrichtlijn 'Antibioticumgebruik in de mondzorg' opengesteld voor commentaar. Deze richtlijn is onderdeel van de meerjarenagenda van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO). Naar aanleiding van verzoeken uit het veld om verlenging van de commentaarronde heeft het KIMO-bestuur na consultatie met de ROC besloten de deadline voor het inleveren van het commentaar te verplaatsen van 21 februari 2022 naar – uiterlijk – 14 maart 2022.

Onderwerpen en modules

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik
 • Indicaties voor profylactisch antibioticumgebruik, inclusief preventie van medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ)
 • Indicaties voor therapeutisch antibioticumgebruik, inclusief indicaties voor microbiologisch onderzoek
De richtlijn bestaat uit de volgende modules:
 • Inleiding en verantwoording
 • Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik
 • Module 1 - Profylaxe:
  • Uitgangsvraag 1a: Bij welke ingrepen in de algemene mondzorg is antibioticaprofylaxe geïndiceerd ter voorkoming van infecties?
  • Uitgangsvraag 1b: Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd ter preventie van medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ) bij patiënten die antiresorptieve of anti-angiogenese medicatie gebruiken en die een (invasieve) ingreep moeten ondergaan?
 • Module 2 - Behandeling:
  • Uitgangsvraag 2a: Bij welke patiënten is therapeutisch antibioticumgebruik geïndiceerd in de algemene mondzorg?

Geef uw commentaar

De NVGd nodigt haar leden uit om inhoudelijk te reageren op de conceptrichtlijn.

U kunt uw commentaar invullen op het bijgevoegde commentaarformulier. Wilt u daarbij goed aangeven (met gebruikmaking van verwijzing naar modules, paginanummers en/of regelnummers) waarop uw commentaar betrekking heeft?

U kunt tot en met maandag 14 maart 2022 uw opmerkingen sturen naar info@hetkimo.nl. 

Vervolgtraject na commentaarronde

Het traject na afloop van deze brede commentaarronde is als volgt: de verzamelde commentaren worden door de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) verwerkt, vervolgens toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de richtlijn voor autorisatie en bij een positieve toets kan daarna de Algemene Ledenvergadering van het KIMO de klinische praktijkrichtlijn vaststellen. Vervolgens zal opname in de richtlijnendatabase van het KIMO het startsein worden voor de implementatie in de praktijk.