Commentaarronde conceptrichtlijn - Mondzorg

18 april 2023

Wie een gezonde mond heeft, kan goed eten, ziet er verzorgd uit en heeft minder last van een slechte adem. Ruwweg de helft van de kwetsbare ouderen kampt met klachten als een droge mond, pijnklachten, problemen met kauwen, gaatjes, afgebroken tanden of kiezen, tandvleesproblemen of een slecht zittend kunstgebit. Dat heeft grote impact op hun kwaliteit van leven en is een groot gezondheidsrisico. Ook cliënten in verpleeghuizen of zorgvragers met een verstandelijke beperking worstelen met dit probleem. Zij zijn vaak niet in staat hun mond zelf te verzorgen en kunnen niet altijd helder communiceren over hun pijn of ongemak.

Zorgverleners zijn op zoek naar handvatten hoe te handelen als de mondhygiëne bij cliënten in de langdurige zorg verslechtert of zelfs wordt geweigerd. Ook is er behoefte om de dagelijkse mondverzorging goed in te bedden in de processen, als structurele zorgactiviteit. En er spelen vraagstukken rondom preventie; hoe kan vroegtijdig worden ingespeeld op mogelijke oorzaken om zo verslechtering van de mondgezondheid te voorkomen. 

SKILZ (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe richtlijn Mondzorg, een richtlijn die de oude richtlijn uit 2007 ('Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen') zal gaan vervangen. Er is een werkgroep samengesteld, waarbij namens de KNMT Claar Wierink en namens de NVGd Wim Klüter deelnemen. Voor meer informatie kijk hier op de website van SKILZ. 

Commentaarronde

De richtlijn Mondzorg is de commentaarfase ingegaan. Wij vragen onze leden om de concept richtlijn zo nauwkeurig mogelijk te lezen en van commentaar te voorzien. Commentaar kan tot 12 mei gestuurd worden naar info@nvgd.nl, zodat wij als vereniging het commentaar gebundeld kunnen aanleveren. 

Concept richtlijn Mondzorg - 2023

U kunt de conceptrichtlijn hier lezen.