Compensatie doorlopende kosten regeling Wlz - update

26 februari 2021

Vanwege het omzetverlies door de eerste lockdown in 2020 en het sluiten van de tandheelkundige praktijken hebben de zorgverzekeraars, zoals bekend, een continuïteitsbijdrage beschikbaar gesteld voor het werkveld. Deze was alleen beschikbaar voor de zorg betaald uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de aanvullende verzekering.

Inmiddels is er meer informatie bekend en deze kunt u vinden op het besloten deel van onze website: informatie voor leden.