Enquête - Gebruik van zilverdiaminefluoride bij kwetsbare ouderen

24 oktober 2023

Jelena Duric Poprzen, in opleiding tot tandarts-geriatrie aan de BT-Academy in Amsterdam, doet een wetenschappelijk onderzoek naar gebruik van zilverdiaminefluoride (SDF) bij kwetsbare ouderen in Nederland. 

Kwetsbare ouderen hebben vaak een slechte mondgezondheid door o.a. wortelcariës. In 2019 is de KIMO-richtlijn 'Wortelcariës' gepubliceerd. In die richtlijn wordt geconcludeerd dat eenmaal per jaar applicatie van 38% silverdiaminefluoride (SDF) mogelijk effectief is in de preventie van nieuwe wortelcariës laesies bij ouderen. 

Het onderzoek van Jelena Duric Poprzen richt zich op het gebruik van SDF door tandartsen en mondhygiënisten werkzaam in de mondzorg voor kwetsbare ouderen in Nederland en wat hun ervaring met de toepassing van SDF is. 

Deelname aan het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst. Bent u BIG-geregistreerde tandarts of mondhygiënist, werkzaam in de mondzorg voor kwetsbare ouderen? Dan vragen wij u vriendelijk om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De door u verstrekte gegevens worden anoniem verzameld. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van ACTA. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, kunt u de informatiebrief voor deelnemers doorlezen. Hierin wordt uitgebreide informatie gegeven, ook over de privacy.