Enquête Mondklachten in de palliatieve fase

16 januari 2023

De richtlijn 'Mondklachten in de palliatieve fase' wordt herzien. De huidige richtlijn dateert van 2010. Dit is reden om de richtlijn te herzien. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) begeleidt het proces en vraagt (mond)zorgprofessionals om via een enquête knelpunten door te geven. 

Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wil het IKNL weten waar zorgverleners in de praktijk tegenaan lopen rondom mondklachten in de palliatieve fase. Daarnaast heeft u de mogelijkheid andere knelpunten in de palliatieve zorg voor mensen met mondklachten in de palliatieve fase aan te geven. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijnen uitgewerkt. 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 6 minuten en kan tot uiterlijk  29 januari 2023.