Enquête ziekte van Parkinson

16 mei 2023

Een 6e-jaars Masterstudent Tandheelkunde aan het Radboud UMC in Nijmegen is bezig met een afstudeeronderzoek naar patiënten met Parkinson.

"Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben verschillende uitdagende mondproblemen. Goede mondzorg is daarom belangrijk. De tandarts kan een belangrijke rol spelen om de kwaliteit van leven te verbeteren en te bewaken. Dit onderzoek probeert een beter beeld te vormen van de tandheelkundige behandeling van patiënten met Parkinson in Nederland. Hiermee kijken we naar de noodzaak en hopen we bij te dragen aan het vormen van een Nederlands tandheelkundige richtlijn voor de behandeling van patiënten met Parkinson."

De enquête bestaat uit 29 meerkeuzevragen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5-10 minuten. De door u verstrekte gegevens worden anoniem verzameld.