Handreiking ‘Mondzorg en verzet bij wilsonbekwaamheid’

7 april 2019

Besluitvormingsprocessen met betrekking tot de mondzorg van zorgafhankelijke bewoners van woonzorgcentra kunnen complex zijn wanneer een patiënt zijn eigen wil niet (voldoende) kan uiten en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam is. Mondzorgverleners die te maken hebben met cognitief beperkte patiënten in woonzorgcentra hebben daarom achtergrondkennis van gezondheidsrecht en –ethiek nodig. Karen Verheul schreef in het kader van haar opleiding tot tandarts-geriatrie bij BT Academy een artikel over relevante aspecten die van belang zijn bij het tot stand komen van een mondzorgplan. In dit artikel wordt aandacht  besteed aan deze aspecten van gezondheidsrecht en –ethiek en wordt de handreiking ‘Mondzorg en verzet bij wilsonbekwaamheid ter zake’ beschreven. Deze kan worden toegepast in vergelijkbare casuïstiek. Hier de link naar  de publicatie in het NTvT.