Inspraak concept richtlijn 'Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen'

30 augustus 2020

Het aantal aan huis gebonden kwetsbare ouderen in Nederland neemt al jaren toe. Onder mondzorgverleners bestaat veel onduidelijkheid over welke ouderen in aanmerking komen voor mondzorg aan huis en hoe mondzorg uitgevoerd kan worden met betrekking tot veiligheid, wilsbekwaamheid, hygiene en de communicatie met andere zorgverleners rondom de aan huis gebonden ouderen. Ervaring leert dat mondzorg aan huis vraagt om veel aanpassingen in het vaste handelen van de mondzorgverlener die veelal niet gewend is om buiten de praktijk mondzorg te verlenen. 

Richtlijneninstituut KIMO heeft eind augustus de concept richtlijn 'Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen' ter consultatie aangeboden. Deze richtlijn geeft aanbevelingen op welke gronden een mondzorgverlener kan besluiten een aan huis gebonden kwetsbare oudere te bezoeken. 

Via het secretariaat van de NVGd (info@nvgd.nl) kunt u tot 27 september commentaar aanleveren, waarbij bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de aanbevelingen bij de uitgangsvragen.

Voor uw commentaar kunt u het commentaarformulier gebruiken. Meer informatie kunt u hier vinden op de website van KIMO.