Kick-start project ORANGEHealth

16 juni 2022

ORANGEHealth (Oral and General Health) is de Nederlandse publiek-private samenwerking die een antwoord wil bieden op problemen in de mondgezondheid en daaraan gerelateerde algemene gezondheid.

Onderzoekers, (mond)zorgprofessionals, bedrijven en patiënten bundelen hun krachten in ORANGEHealth in een missie om de toekomst van mondzorg in Nederland mede vorm te geven, met een focus op preventie, de juiste zorg op de juiste plaats, en zorg voor chronisch zieken en andere groepen met een afstand tot de mondzorg. De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie is partner van dit veelbelovende traject. Als mondzorgverlener/praktijkhouder kan je hieraan meewerken om toe te treden tot het kick-start project dat zich in het bijzonder richt op thuiswonende, kwetsbare ouderen: ORANGE FORCE (Oral and general health for older people’s care”). Klik hier voor meer informatie.