Multidisciplinaire diagnostiek bij ouderen in de thuissituatie

18 mei 2020

In Brabant en Limburg zijn de tandartsen-geriatrie Peter de Goede en Nicole Teeuwisse erin geslaagd een groot multidisciplinair netwerk op te bouwen rondom kwetsbare ouderen in de thuissituatie. 

Initiatiefnemer Peter de Goede vertelt hierover in SDU (Scientific Dentistry United). 

 

Foto: Rob Oostwegel