26 december 2018

Nieuwe naam: BT-Academy

ACTA-DE heeft jarenlang voor SB(B)T de organisatie van de cursussen, masterclasses, supervisies en trainingsdagen voor de opleidingen tandarts-angstbegeleiding, tandarts-geriatrie en tandarts-gehandicaptenzorg uitgevoerd. Recentelijk heeft SBBT besloten de organisatie zelf ter hand te nemen onder de naam 'BT-Academy'. Inhoudelijk verandert er niets: de opleidingen blijven CRKBO-geaccrediteerd en de ingeplande activiteiten vinden gewoon doorgang. De samenstelling van de onderwijscommissies blijft hetzelfde, met uitzondering van een mutatie bij de opleiding tandarts-gehandicaptenzorg. Yvonne Schueler gaat vanaf 1 januari 2019 de vacante positie van Dyonne Broers invullen. 
SBBT heeft Ilse van Druten als opleidingscoördinator aangesteld, meer informatie vindt u op www.bt-academy.nl.