Notitie College van adviserend tandartsen (CAT) - deel 2

15 februari 2022

Vorig jaar heeft  het  College van Adviserend Tandartsen een notitie gemaakt die het aanvragen voor machtigingen eenvoudiger moest maken, daar waar het gaat om kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Hoewel wij wat bedenkingen hadden bij het bijgeleverde stroomschema, hebben wij vorig jaar het stuk op onze site gezet.

We kregen vervolgens uit het werkveld berichten dat ondanks het stroomschema veel zorgverzekeraars niet bereid zijn een machtiging af te geven waar zorgverleners denken dat dit wel gerechtvaardigd is. In de praktijk lijkt voor velen de notitie van het CAT geen verbetering te zijn. 

Het bestuur van de NVGd heeft daarom met een afvaardiging van het CAT overleg gehad, waarbij we hebben duidelijk gemaakt dat het gaat om:

  • Mondzorg en niet om mondverzorging;
  • Dat mogelijk de aanspraken op bijzondere tandheelkunde geweld wordt aangedaan. Immers, in de notitie gaat het steeds over extra zorg, terwijl in de regeling extra zorg niet genoemd wordt. Een verzekerde heeft aanspraak of geen aanspraak, maar nooit een beetje; (populair gezegd: je bent zwanger of niet, maar nooit een beetje).
  • De NVGd is voor doelmatige zorg en dus tegen een mogelijk verdienmodel bij ongecontroleerde zorg aan huis of onnodige zorg uit de bijzondere tandheelkunde.

Voor alle duidelijkheid: het betreft hier de behandeling van kwetsbare ouderen die niet in een instelling wonen waar zorg en wonen onder de Wlz vallen. Dit zijn dus mensen die: 

  • nog thuis wonen (met Ciz-indicatie) die vanuit de Wlz, maar ook eventueel met een PGB of vanuit de WMO zorg ontvangen;
  • of mensen die wonen in particuliere zorg instellingen waar zorg en wonen gescheiden zijn en de zorg betaald wordt uit de Zorgverzekeringswet.

Het CAT is met ons van mening dat deze kwetsbare ouderen recht kunnen hebben op gemachtigde zorg vanuit de Zvw (en dat is dan bijzondere tandheelkunde). Vaak zijn het mensen met dezelfde beperkingen als de cliënten woonachtig in instellingen. Het CAT beaamt dat veel zorgverzekeraars huiverig zijn om zonder restricties de aanvragen goed te keuren. Zorgverzekeraars zijn bang dat dan de kosten te veel gaan oplopen en dat waar de Zvw wel toereikend is toch geld betaald en uit de bijzondere tandheelkunde verdwijnt. Een zorg die het bestuur van de NVGd deelt met de zorgverzekeraars en het CAT. 

Aanvraag machtiging

Mede daarom is het aanvragen van een machtiging een lastig traject, waarbij veel informatie aangeleverd moet worden. Samen met het CAT hebben we afgesproken dat we de doelgroep wel willen voorzien van de hoognodige zorg. En dat we zeker gemotiveerde zorgverleners moeten ondersteunen om deze zorg te leveren.

Het CAT vraagt de aanvragers duidelijk hun aanvraag te motiveren:

  • Omschrijf goed de noodzaak vanuit medisch/tandheelkundig/sociaal aspect;
  • Laat weten dat je met extra interesse en kennis juist deze doelgroep behandelt;
  • Ben je gedifferentieerd, vermeld dit ook; 
  • Is het een patiënt uit je eigen praktijk die altijd netjes voor controle kwam en nu vanwege medische problematiek en kwetsbaarheid niet meer in de praktijk kan komen én/of duidelijk meer tijd vergt? Vermeld dan de lange behandelrelatie. 

De afvaardiging van het CAT waarmee wij hebben gesproken, zal in de vergadering van het CAT hun collega’s erop wijzen dat gemotiveerde en betrokken aanvragen met extra aandacht zullen worden beoordeeld.

Over niet al te lange tijd hebben we een vervolggesprek met het CAT over deze kwestie. Daarom graag jullie ervaringen, zowel positief als negatief, delen via info@nvgd.nl