Notitie College van adviserend tandartsen (CAT)

5 mei 2021

Het College van adviserend tandartsen (CAT) heeft enige tijd geleden een notitie geschreven ten behoeve van mondzorg voor kwetsbare ouderen. Deze notitie met stroomschema dient ter ondersteuning van de aanvragen machtiging voor gedeeltelijke of volledige vergoeding van de tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering.

We waarderen het dat het CAT aandacht schenkt aan de toegankelijkheid van de mondzorg voor kwetsbare ouderen die niet in een erkende Wlz instelling met verblijf en behandeling wonen.  Echter twijfelen we of deze notitie wezenlijk zal bijdragen aan een oplossing van de storende verschillen in aanspraak op mondzorg.

Bij de aanvraag wordt veel informatie gevraagd. Dit is erg tijdrovend. Er is sprake van “extra tijd”.  Hoewel de notitie aangeeft dat vier keer per jaar onderzoek en preventie normaal wordt bevonden, is aanvragen van extra tijd een lastig te motiveren begrip.  Overleg met familie, mantelzorgers, thuiszorg, artsen etc. mag niet verrekend worden, terwijl juist hier veel tijd in gaat zitten. Ook reiskosten en eventueel tijd om apparatuur op te bouwen valt niet onder de regeling.  

De notitie is vrijblijvend, zorgverzekeraars hoeven deze niet toe te passen. We horen dan ook uit het werkveld dat veel aanvragen worden afgewezen.  Overkomt dit je vaker, nadat je veel tijd geïnvesteerd hebt in de aanvraag, dan is het begrijpelijk dat je het er bij laat zitten.  

Het Collega van adviserend tandartsen en Zorgverzekeraars Nederland zeggen met diverse instanties te werken aan een betere oplossing voor deze groep. Wij willen graag meedenken. 

Hebben jullie positieve of negatieve ervaringen aangaande deze notitie? Meld deze dan bij het secretariaat via onze mail, zodat wij jullie ervaringen kunnen gebruiken in onze toekomstige contacten met de betrokken partijen.

Bekijk hier de notitie en het stroomschema ten behoeve van mondzorg voor kwetsbare ouderen opgesteld door het CAT.