NVGd publicatieprijzen 2020

31 december 2019

De NVGd gaat in de ledenvergadering van 23 april a.s. wederom een publicatie- en een proefschriftprijs uitreiken. Wij zijn hiervoor op zoek naar belangwekkende publicaties dan wel proefschriften op het gebied van de (mond)zorg voor ouderen die in 2019 verschenen zijn. 
Verdere details verwijzen we naar het betreffend reglement.
Aanvragen kunnen tot 31 januari worden verzonden aan het verenigingssecretariaat (info@nvgd.nl).